Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

De therapeut

Annemarie Jeursen

Annemarie Jeursen


Bekkenproblematiek

Bekkenbodemtherapie

Het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Een van de bekendste gevolgen is het hebben van ongewild urine verlies, te weten stress-urine-incontinentie. Met Putters Fysio- en Oedeemtherapie kan u leren bewust uw bekkenbodemspieren aan te spannen en te ontspannen. En door het geven van informatie en advies met betrekking tot ademhaling, houding en beweging, drinken en toiletgedrag, kunt u er samen met Putters Fysio- en Oedeemtherapie wat aan doen.

De behandeling bestaat uit:

Allereerst een onderzoek waaruit blijkt wat de oorzaak van het bekkenprobleem is. Er is geen inwendig onderzoek.

  • voorlichting over het ontstaan en oorzaak van de klachten
  • adviezen ten aanzien van gedrag waardoor klachten beïnvloed worden (ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag) 
  • oefeningen ter ontspanning en/of versterking van de bekkenbodemspieren

Omdat de therapie vooral in het dagelijkse leven ingepast moet worden, is de frequentie van behandelingen laag en moet er veel thuis geoefend worden. Dit houdt wel in dat de cliënt goed gemotiveerd moet zijn.

Bekkeninstabiliteit

Bekkeninstabiliteit is een klacht die veel voorkomt tijdens en/of na de zwangerschap. Door hormoonveranderingen in het lichaam worden de banden van het bekken slapper. Dat moet ook om het kind de ruimte te geven bij de bevalling. Soms verslappen de banden zonder dat de spieren dit kunnen opvangen zodat de botdelen meer bewegen dan nodig is.

Putters Fysio- en Oedeemtherapie kan informatie geven over de (vermoedelijke) oorzaak van uw klachten, pijn verminderen, spierkorset trainen, houdings- en bewegingsadviezen, eventueel hulpmiddelen adviseren of stabiliserend tapen.

De behandeling bestaat uit:

Een onderzoek om te bepalen wat de oorzaak is van het bekkenprobleem. Er is geen inwendig onderzoek. Afhankelijk hiervan wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt :

  • voorlichting over het ontstaan en voorkomen van de klachten
  • adviezen t.a.v. functioneren in huis, werk, hobby en sport 
  • oefeningen ter verbetering van bewegingsgevoel en spierversterking van de bekkenbodem, schuine- en dwarse buikspieren, bilspieren en rugspieren.

De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars voor zover fysiotherapie in uw verzekering is opgenomen.

Neem contact op voor meer informatie. Terug naar het overzicht van de specialisaties.

Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

De therapeut

Annemarie Jeursen

Annemarie Jeursen