Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

M.J. Leidekker

Marco Leidekker

Marco Leidekker is in 2007 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de Hogeschool Leiden en hij is sinds oktober 2007 werkzaam bij Putters Fysio- en Oedeemtherapie. In 2011 heeft hij tevens de opleiding tot arbeidsfysiotherapeut afgerond.
Zijn interessegebied ligt in het inzichtelijk maken van oorzaken, gevolgen en beïnvloedende factoren zoals stress, (bewegings-)gedrag, omgeving, etc. om zo tot de kern van de klacht te komen.

Arbeidsfysiotherapie

Een arbeidsfysiotherapeut levert een bijdrage aan het voorkomen en/of verminderen van (langdurig of regelmatig) ziekteverzuim van werknemers in een bedrijf. Er zijn vele redenen en factoren te bedenken, waarom iemand zich ziek meldt op het werk. Een arbeidsfysiotherapeut brengt al deze factoren en redenen in kaart en geeft hier ook een advies over aan de werknemer en de werkgever. Voor zowel de werkgever als de zieke werknemer is het belangrijk, dat iemand weer zo snel mogelijk hersteld is en zijn of haar werk weer uit kan voeren.
Om een goede indruk te kunnen krijgen van alle meespelende factoren, worden er op verzoek van de werkgever gesprekken gevoerd met de verzuimende werknemer en andere betrokken partijen (bijv. leidinggevenden, arbo- of bedrijfsarts) en kan er een werkplekonderzoek gedaan worden.
De werkgever fungeert hierbij als opdrachtgever en financierder. Dit staat - in tegenstelling tot algemene fysiotherapie - volledig los van de ziektekostenverzekering. Een werknemer/patiënt kan derhalve geen initiatief nemen tot een arbeidsfysiotherapeutisch consult.

Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl