Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

De therapeut

Annemarie Jeursen

Annemarie Jeursen


Tarieven 2020

Geldend voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie of voor patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract met onze praktijk heeft gesloten. Tussen haakjes staat de verrichtingencode.

Omschrijving behandeling Prijs
Zitting fysiotherapie (1000)
De zitting fysiotherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling
€ 35,00
Screening (1850)
Wanneer u direct dus zonder tussenkomst van de huisarts de praktijk bezoekt, wordt er allereerst een screening uitgevoerd.
€ 17,50
Intake en onderzoek na screening (1860)
Als er na de screening ook een intake wordt verricht.
€ 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing (1870) € 52,50
Zitting oedeemtherapie (1500)
De zitting oedeemtherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de oedeemtherapeut de patiënt begeleidt, adviseert of behandelt. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling
€ 52,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (1400)
Het eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (behandel)beleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden. Er moet wel sprake van een gerichte schriftelijke vraag van de verwijzer. De fysiotherapeut rapporteert schriftelijk aan de verwijzer.
€ 70,00
Lange zitting (1700) € 52,50
Telefonische zitting / e-consult (korter dan 10 minuten)
€ 17,50
Telefonische zitting / e-consult (langer dan 10 minuten) € 35,00
Toeslag aan huis € 17,50
Toeslag inrichting € 9,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
Schriftelijke informatieverstrekking, op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt.
€ 85,00
Niet-nagekomen afspraak
Bij het niet nakomen van een afspraak is sprake als de afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) is afgezegd.
€ 35,00

 

Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

De therapeut

Annemarie Jeursen

Annemarie Jeursen