Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

De therapeut

Annemarie Jeursen

Annemarie Jeursen


Behandeling van vaatproblematiek

Problematiek van de vaten, ook wel ‘perifeer vaatlijden' betekent dat de oppervlakkig liggende bloedvaten ‘te lijden hebben' van te zwakke vaatwanden of te hoge druk in de bloedvaten. Dit kan ontstaan door erfelijke aanleg, hormonale schommelingen, verkeerde eet- of drinkgewoonten of te weinig beweging. Hierdoor neemt de conditie van de bloedvaatwanden af en verslappen de bloedvaten. Bij ernstige aantasting van de bloedvaten, ontstaan de bekende pijnlijke en ontsierende spataderen.

Klachten en behandeling van spataderen

Klachten die te maken hebben met zwakke bloedvaten of spataderen zijn pijn en vermoeide benen, kuitkrampen of onrustige benen. Door gerichte fysiotherapie kunnen deze klachten voor een groot deel afnemen of verdwijnen, waardoor het functioneren in het dagelijkse leven kan verbeteren.

Klachten en behandeling van spataderen rond de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap kunnen spataderen op de benen en in de schaamstreek ontstaan. Dit komt door de hormonale veranderingen in het lichaam, en bij sommige vrouwen geeft dit een ongewenste verslapping van de bloedvaatwanden. Daarnaast kan de verhoogde druk (door het groeiende kindje in de buik, en/of door een verhoogde bloeddruk) ook een ongunstige invloed hebben op de afvoerende circulatie vanuit de benen, terug de romp in.

Fysiotherapie bij perifeer vaatlijden

Tijdens de behandeling van de fysiotherapeute wordt de afvoer van zuurstofarm bloed ondersteund en wordt de circulatie van de huid gestimuleerd. De therapie is gericht op: 

  • informatie verstrekking over de oorzaak van de klachten 
  • voorlichting en adviezen over de aanpak: wat kan je zelf doen en wat kan fysiotherapie voor je doen 
  • massage en oefentherapie, gericht op circulatieverbetering, vaatwandtraining en ontspanning 
  • indien er spataderen zijn worden deze na overleg met de cliënt mee behandeld.

De behandeling vindt plaats op verwijzing van de (huis)arts. Afhankelijk van de ernst van de klachten, worden vervolgafspraken gemaakt.

Neem contact op voor meer informatie. Terug naar het overzicht van de specialisaties .

Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

De therapeut

Annemarie Jeursen

Annemarie Jeursen