Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

De therapeut

Annemarie Jeursen

Annemarie Jeursen


Vergoedingen

Fysiotherapeutische behandelingen worden niet vergoed uit uw basisverzekering. Alleen voor bepaalde chronische aandoeningen wordt een uitzondering gemaakt. Voor hen wordt fysiotherapie wel vergoed vanaf de twintigste behandeling. Fysiotherapie wordt vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent dient u dit zelf te betalen. Checkt u s.v.p tijdig uw polisvoorwaarden. U, als patiënt, blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk.

Directe toegankelijkheid

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Tijdens deze screening wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega's, in overleg met u aan de slag. Er wordt, met uw toestemming, wel melding gemaakt bij de huisarts dat u onder behandeling bent. Om in aanmerking te komen voor langdurige ofwel chronische fysiotherapie is vaak wel een verwijzing nodig van een behandelend specialist of huisarts.

Aanvullend verzekeren: u kiest de beste optie

Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van fysiotherapie kunt u zich aanvullend verzekeren. Veruit de meesten zijn dit nu al. Toch is het verstandig om uw situatie eens goed te bekijken. Vergelijken loont, dat zult u al snel ontdekken. Ga na hoe verzekeraars hun pakketten hebben samengesteld. Bekijk de voorwaarden, bijvoorbeeld hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, en de tarieven van verschillende verzekeraars.

Aangesloten zorgverzekeraars

Putters Fysio- en Oedeemtherapie heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. De facturen voor de behandeling worden direct aan uw zorgverzekeraar verzonden. Alleen als uw verzekering geen of onvoldoende volledige dekking biedt voor fysiotherapie, zal u zelf moeten bijbetalen. Uiteraard is het wel van belang te weten hoeveel behandelingen uw verzekering vergoedt.

Kijk op de website fysiotherapie.nl (bij 'Goed verzekerd') voor meer informatie.

Neem contact op voor meer informatie.

Putters Fysio- en Oedeemtherapie
Uitgeeststraat 225
2547 VE Den Haag
Telefoon: 070-3259120
info@fysio-oedeemtherapie.nl

De therapeut

Annemarie Jeursen

Annemarie Jeursen